Love injection: Xinwei Xu et Alin Wanga

04.02.2021

Love injection: Xinwei Xu et Alin Wanga

 

Shanghai, Janvier 2020

…What keeps you going on with life everyday?…

 

Photographie : Xinwei Xu 

Style : Alin Wanga

Maquillage : Quan Yue

Starring : Chong Ma et Xing Chen